UWAGA !


Tylko teraz w ramach "MALUCHA 2022-2029" 

tj. dofinansowania do funkcjonowania nowych 10 miejsc

żłobkowych
(ilość ograniczona) 

liczy się kolejność zgłoszeń 

(zawarta Umowa)


  400,-zł Opłata abonamentowa miesięczna w Żłobku w 2024 roku

tj.:
 
1 237,- zł  Pełne czesne bez dofinansowań czy ulg,
                - minus 837,-zł Obniżka FERS od III 2024r nasza placówka ma uzyskać 837 zł/dziecko żłobkowe na obniżenie
      miesięcznych opłat rodziców za pobyt dziecka w Żłobku o kwotę miesięcznego dofinansowania z programu FERS przez okres do 36 miesięcy - o zawarciu stosownej umowy z UW przez naszą instytucję poinformujemy Państwa niezwłocznie
.

Nowa Sala to dodatkowe prawie 60 m2

Od stycznia 2024 roku dzieci korzystają z nowej komfortowej sali z nowym wyposażeniem.

Dzień Babci i Dziadka 2024

Niedawno gościliśmy naszych wspaniałych rodziców rodziców... czyli Babcie i Dziadków... przy okazji był też występ teatrzyku lalkowego z przedstawieniem Calineczki 

Nowa sala nocą - z zewnątrz

Dzieci pojechały już do swoich domów...

Dzień Babci i Dziadka - kiedy to było...

Mikołaj, pewnego dnia w grudniu ...