Oferta

Możliwość stałej opłaty miesięcznej lub godzinowej.

Cennik / Opłaty:

Opłata abonamentowa miesięczna 

                                                        Umowy już zawarte:             Nowe umowy 2021/2022r:

        - Dzieci powyżej 2,5 lat:                      750 zł                                       800 zł      

        - Dzieci do 2,5 lat:                     950 zł                                    1 000 zł

Kwota dotacji przypadająca na 1 dziecko miesięcznie w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  "MALUCH+":

edycja 2021:      80 zł

- edycja 2020:    135 zł

- edycja 2019:     100 zł

- edycja 2018:     150 zł

Faktyczny koszt po wypłacie dotacji w 2021:  750 - 80 = 670 

W ofercie godzinowej: 1h - 10 zł

Szczegóły zostały zawarte w cenniku - dokumenty do pobrania