Oferta

Możliwość stałej opłaty miesięcznej lub godzinowej.

Cennik:

Opłata abonamentowa miesięczna 2018:          

        -  Dzieci  powyżej 2 lat: 600 zł

        -  Dzieci  do  2  lat:   700 zł  

Dotacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu "Maluch plus - edycja 2018":     brak informacji 

Faktyczny koszt po wypłacie dotacji w 2017: 600-136 = 464 zł

W ofercie godzinowej: 1h - 10 zł

Szczegóły zostały zawarte w cenniku - dokumenty do pobrania