Oferta

Możliwość stałej opłaty miesięcznej lub godzinowej.

Cennik / Opłaty:

Opłata abonamentowa miesięczna od 2020r:

        - Dzieci powyżej 2,5 lat:    750 zł

        - Dzieci do 2,5 lat:    900 zł

Kwota dotacji przypadająca na 1 dziecko miesięcznie w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  "MALUCH+":

- edycja 2020:    135 zł

- edycja 2019:     100 zł

- edycja 2018:     150 zł

Faktyczny koszt po wypłacie dotacji w 2020:  750-135 = 615 zł

W ofercie godzinowej: 1h - 10 zł

Szczegóły zostały zawarte w cenniku - dokumenty do pobrania