Oferta

Możliwość stałej opłaty miesięcznej lub godzinowej.

Cennik / Opłaty:

Opłata abonamentowa miesięczna 2019:          

        -  Dzieci  powyżej 2 lat: 650 zł

        -  Dzieci  do  2  lat:   750 zł  

Kwota dotacji przypadająca na 1 dziecko miesięcznie w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  "MALUCH+":

- edycja 2019:     100 zł

- edycja 2018:     150 zł

Faktyczny koszt po wypłacie dotacji w 2019:  650-100 = 550 zł

W ofercie godzinowej: 1h - 10 zł

Szczegóły zostały zawarte w cenniku - dokumenty do pobrania